ý nhỏ về độ dài của tay âm tonearm ( mâm đĩa than )

ý nhỏ về độ dài của tay âm tonearm ( mâm đĩa than )

Không phải cứ dài hơn – cong hơn là tốt và hay hơn .

với tay âm của turntable , trên lý thuyết , một cái cần có độ dài không xác định thì nó có lỗi tracking thiên lệch bằng không . Độ dài hơn của cần 12” (so với cần 9”) làm giảm lỗi tracking thiên lệch bỡi vì độ cong của cung nhỏ hơn . Tuy nhiên cần 12”  phạm phải  một cái lỗi do có khối lượng lớn hơn , quán tính của cục tạ đối trọng lớn hơn (lý do làm mòn đĩa , làm hư rãnh đĩa ) và tiềm tàng lỗi cân chỉnh kim-cần lớn hơn . Bấy giờ các lỗi nhỏ do cân chỉnh kim-cần bị khuếch trương lên nhiều lần của cần 12” so với cần 9” - giá trị offset và overhang của cần 12” được làm giảm xuống đi đôi với việc khuếch trương lỗi cân chỉnh của nó . Hơn nữa , một cái cần 12” luôn có khuynh hướng tạo điều kiện cho cộng hưởng âm thanh nhiều hơn cần 9” , còn tất cả các yếu tố khác hai cần này ngang nhau .

 

Share :

Viết bình luận