THIẾT BỊ PHÁT KHÔNG DÂY

-20%
sub woofer không dây sub woofer không dây

sub woofer không dây

Giá khuyến mại 4.800.000₫

Giá cũ: 6.000.000₫

sub woofer không dây

sub woofer không dây

Giá cũ: 6.000.000₫

Giá khuyến mại 4.800.000₫

Wi connect system cho phép kết nối bất cứ cái sub woofer nào , kể cả các loại loa có ampli bên trong với các nguồn tin hiệu mà không dùng dây tín hiệu...

Xem nhanh