MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ AMPLI

MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ AMPLI

Một số khái niệm về ampli :

Stereo power amp : âmpli công suất có hai kênh tiếng trái – phải trong một khung máy .

Monoblock power amp : âmpli công suất có một kênh tiếng trong một khung máy .

Multi channel power amp : ampli công suất có nhiều kênh trong một khung máy , thường là 5 kênh , và dung cho hẹ thống home cinema .

Watt : đơn vị công suất điện . Công suất là năng lực để làm việc . Trong trường hợp này , công suất là năng lực của ampli làm rung màng loa .

Power output : khối lượng công suất tối đa ampli chuyền tải đến loa , tính bằng watt .

Load : trong thuật ngữ ampli công suất , load là tải , tải ở đây chính là loa mà ampli phải gánh .

Tubed : ampli công suất bóng đèn điện tử sử dụng bóng chân không để khuếch đại tín hiệu âm thanh .

Solid – state : ampli công suất bán dẫn sử dụng transistor để khuếch đại âm thanh .

Switching amplifier ( class D ) : âm pli công suất có transistor đầu ra bật on hoàn toàn hoặc off hoàn toàn . ( khác với ampli tuyến tính )

Single-ended ampli : là âmpli công suất có thiết bị đầu ra (bóng đèn hay transistor ) luôn luôn khuếch đại hoàn toàn dạng sóng âm nhạc . ( khác với Push-pull )

Push-pull : có hai cặp thiết bị đầu ra ( tube hoặc transistor ) thay phiên đẩy kéo dòng điện đi qua loa , với một thiết bị đầu ra khuếch đại bán chu kỳ dương của dạng sóng , thiết bị đầu ra còn lại phụ traqcha bán chu kỳ âm của dạng sóng . ( khác với single – ended )

Class A : là chế độ khuếch đại toàn bộ dạng sóng (dung đèn hoặc transistor )

Class A/B : ampli công suất hoạt động ở chế độ class A nâng lên một phần nhỏ của công suất đầu ra , rồi chuyển qua chạy chế độ class B .

Hybrid : ampli công suất vừa dung bóng đèn vừa dung bán dẫn . Đầu vào và màn khiển thường là tube , đầu ra là bán dẫn .

Bridging : chuyển đổi ampli công suất stereo thành ampli monoblock , phía sau cục âmpli công suất có công tắc chuyển . còn gọi bắc cầu mono .

Bi-amping : tải loa mid và treble với một ampli và loa bass với một ampli .

Ampli công suất  kỹ thuật số : nó đưa vào tin hiệu số chứ không phải analog , tín hiệu âm thanh . Tín hiệu số được chuyển đổi thành chuỗi xung mà nó bật tắt transistor đầu ra .

Share :

Viết bình luận