headphone 3D

headphone 3D

SPHEREAUDIO :

Nhiệm vụ của StormAudio tạo ra âm thanh 3D immersive bao phủ hoành tráng nhất và cũng ứng dụng cho người dùng tai nghe headphone . Tích hợp vào tất cả các bộ xử lý preamp như là một chức năng chuẩn , đây là công nghệ âm thanh tai nghe 3D bao phủ độc quyền của StormAudio . Công nghệ này có khả nưng chuyển tải mottj trãi nghiệm âm thanh bao phủ 3D , thong qua bất cứ một bộ tai nghe headphone chất lượng cao nào đang có trên thị trường , được nghiên cứu và phát triển bỡi Auro – Headphones độc quyền , đang có sẵn trên tất cả các bộ xử lý của StormAudio , và nó chuyển tải một sự duy thực không đối thủ .

Được thiết kế cho phân phối âm thanh đa phòng , như là một bổ sung cho hệ thống phòng phim chính , công nghệ hai tai này phù hợp với bất cứ nguồn âm thanh nào , từ mono đến các định dạng âm thanh 3D immersive – được chơi lại và trộn nâng cấp - , để cho ra trải nghiệm âm thanh 3D qua tai nghe headphone . Kết quả là một âm trường bao phủ Immersive trộn lẫn bạn vào trong nó nhờ kỹ thuật tái tạo âm thanh 3D đưa vào headphone . Tất cả những gì nó cần là kết nối một cái ampli headphone vào đầu ra XLR của một bộ preamp xử lý nào đó của StormAudio .

Các nội dung mono di sản hay stereo hoặc 5.1/7.1 kênh surround sẽ được chơi lại một cách tự nhiên hoặc nâng cấp thong qua một bộ trộn nâng , trong khi đó nội dung trong một định dạng âm thanh 3D – Bao Phủ được giải mã thông qua các bộ máy giải mã của chúng và được trả lại vào các định dạng gốc của chúng .

Sau khi đã đi qua các bộ giãi mã cần thiết và/ hoặc các bộ nâng cấp bên trong bộ preamp xử lý , động cơ SphereAudio sẽ áp dụng việc xử lý âm học đối với mỗi kênh âm thanh bằng việc sử dụng thong tin không gian của chúng , hoà trộn tất cả các kênh vào mọt nội dung tín hiệu headphone stereo đã được xử lý âm học trên nền số hoá . Động cơ SphereAudio sẽ chuyển tải một sự định vị thực tế ảo chính xác của những kênh này đến người nghe headphone , mang theo các chuẩn mực của bất cứ tai nghe stereo cao cấp nào .

  1. là một sản phẩm trí tuệ được cung cấp bỡi StormAudio.
Share :

Viết bình luận