Challenger 115 - 250

Thương hiệu: |

Liên hệ

prinzip : Parallel-push-pull power amp với song song đối xứng-chéo hươu lái xe cùng

ống : 2 * 12AU7, 1 * 12AX7, 6 * tia năng lượng pentode ví dụ: KT 88, EL 34, 6550 .....

hoạt động: class - A

sản lượng điện: 180 Watt (KT 88)

tiêu thụ điện năng: 320 Watt - Stand by mode - 80 Watt

max. dòng ngắn mạch: 70 ampere giữa 2 thiết bị đầu cuối ohm

đầu vào sen .: 0 dBm

imp nhập .: 2 * 47K

sản lượng imp : 2-4 - 6 - 8 ohm

kết nối: XLR & RCA đầu vào-jacket 

điện độ rộng dải tần : 5-40,000 hz

biến dạng: 0,3% - 50 Watt (8 ohm tải)

giảm xóc: 5

thiên vị: autom. contolled với "ABR" cho tất cả các ống điện

kích thước: 43 * 28 * 24 cm

trọng lượng: 21 kg