BROOKLYN AMP

Thương hiệu: Mytek | Power Amplifier

Liên hệ

Brooklyn AMP là một bộ khuếch đại công suất tham khảo với âm thanh chữ ký Mytek - âm nhạc, chi tiết và minh bạch. Thiết kế mono kép của nó phá vỡ chính tả chất lượng âm thanh liên quan đến lớp D và chứng minh một mạch D được thực hiện tốt có thể thách thức lớp A tốt nhất và âm thanh tuyệt vời. Bộ khuếch đại được đóng gói trong tủ nhỏ 1,2 lớp và nhỏ đủ để vừa trong một cặp, nhưng lại mạnh mẽ để điều khiển hệ thống loa lớn nhất. Nó được thiết kế để sử dụng như một bộ khuyếch đại công suất đứng độc lập thông thường hoặc để bổ sung cho DLC của Brooklyn cho hệ thống phát trực tuyến số và phát lại vinyl hiện đại.
 

Video

available in Silver Frost Matte

 

Thông số kỹ thuật

 

SPECIFICATIONS :

POWER RATINGS AT 1% THD:
at 16 Ohm - dual mono 2 x 130 W
at 8 Ohm - dual mono 2 x 250 W 
at 4 Ohm - dual mono 2 x 300 W 
at 2 Ohm - dual mono 2 x 400 W 
Peak - dual mono 2 x 1200 W

OUTPUT SWING: 
70 Vp / 140 Vpp (unloaded)

SNR: >121 dB

FREQUENCY RESPONSE -3dB: 10Hz - 30kHz

THD REGULAR USE: <0.01%

PROTECTION CIRCUITRY: Short circuit protection, DC protection, under voltage protection, temperature protection, overload protection

DAMPING FACTOR: >400

DC POWER ON TRIGGER: 12VDC minijack

WORLDWIDE POWER SUPPLY: 100-240VAC 50/60 Hz

DIMENSIONS: WxDxH=8.5x9.5x1.74”
=216x241x44mm

WEIGHT: 6lbs, 3kg

WARRANTY: 2 years