BỘ TIỀN KHUẾCH ĐẠI PRE-AMP : BALANCED VÀ UNBALANCED

BỘ TIỀN KHUẾCH ĐẠI PRE-AMP : BALANCED VÀ UNBALANCED

Preamp có thể có đầu vào balanced , đầu ra balanced hoặc cả hai . Mặc dù tất cả preamp balanced đều có jack cắm XLR , nhưng khôgn phải hết thảy chúng đều được làm ra ngang nhau . Hai cái preamp cùng có đầu ra và đầu vào balanced có thể chubgs rất khác nhau trong cách chúng xử lý tín hiệu .

Hầu hết các preamp chấp nhận một tín hiệu balanced rồi chuyển đổi nó ngay ra tín hiệu unbalanced , thực hiện các tín năng thong thường của một cái preamp ( cung cấp gain , điều chỉnh volume ) trên tín hiệu unbalanced , rồi chuyển đổi tín hiệu quay trở lại thành balanced ngay trươcd khi ra cổng đầu ra chính . Một cái preamp có đầu ra và vào balanced , nhưng cấu trúc nội tại unbalanced , thường them 2 màn chủ động vào đường đi tín hiệu : một bộ khuếch đại khác biệt ở đầu vào và một bộ tách pha ở đầu ra . Một bộ khuếch đại khác biệt chuyển đổi tín hiệu balanced ra unbalanced ; một bộ tách pha chuyển đổi tín hiệu unbalanced ra balanced .

 

Một cái preamp được ưa chuộng , nhưng đắt đỏ , phương pháp là giữ tín hiệu balanced xuyên suốt trong quá trình tiền khuếch đại . Kỹ thuật này đòi hỏi gấp đôi mạch âm thanh ; mỗi phân lượng balanced được khuếch đại riêng biệt . Hơn nữa , đòi hỏi phải có khoảng dung sai cực gần giữa hai bán chu kỳ của tín hiệu balanced . Hai bán chu kỳ tín hiệu phải có độ gain và các thuộc tính noise rõràng đồng nhất . . Thêm nữa , bộ điều khiển âm lượng bốn yếu tố phải duy trì theo dõi chính xác tại tất cả các vị trí . Mặc dù , mạch balanced đầy đủ có nhiều hơn các thiết bị chủ động ở trong đường đi tín hiệu , thì tín hiệu không phải là chủ thể đối với một bộ khuếch đại khác biệt và bộ tách pha . Một cái pre amp balanced đầy đủ được mô tả trong hình 2 .

 

Có một cách để nói một cái preamp có fully balanced hay không ; hoặc nó có chuyển đổi tín hiệu balanced thành unbalanced rồi chuyển lại thành balanced hay không , là nhìn vào cái điều khiển âm lượng . Nếu nó có hai thành tố ( left and right channels ) , nó là mạch nội tại unbalanced . Nếu mạch điều khiển âm lượng có 4 thành tố ( left+ , left- , right+ , right- ) đích thị là preamp fully balanced thật .

 

Qua đây , có thể tối giản có hai loại preamp balanced : loại 1 là như thiết kế của model Ekclipse của AudioValve và loại fully balanced thật là thiết kế của model Conductor của AudioValve .

Giá tiền 2 bộ preamp này chệch lệch hang chục ngàn Mỹ kim .

Share :

Viết bình luận