Tất cả tin tức

MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ AMPLI

Mr Minh 01/07/2017

Một số khái niệm về ampli : Stereo power amp : âmpli công suất có hai kênh tiếng trái – phải trong một khung máy . Monoblock power amp : âmpli công suất có một kênh tiếng trong một khung máy...