Baldur 300

Thương hiệu: |

Liên hệ

· Tiêu thụ điện: 500 VA danh nghĩa, - (. Bởi max đầu ra - 1500 VA)
· Sản lượng tối đa: 300 watt-RMS
· Sản lượng danh nghĩa: 240 watt xoang - 1% biến dạng ở mức 8 ohm tải.
· Damping: 25
· Độ rộng dải tần : 10 Hz - 60 KHz
· S / tỷ lệ n: - 84 dBm
· Tăng 30 db
· Độ méo hài dạng sóng của tín hiệu : 10w - 0,15%; 50W - 0,22%; 100W - 0,3%; 200W - 1%
· XLR và RCA đầu vào (XLR giả)
· Kháng đầu vào: 47K
· 4 và 8 ohm thiết bị đầu cuối loa
· Trọng lượng: 55 kg
· Kích thước: 49 * 52 * 43 cm (w * d * h)