AudioValve CHALLENGER 250 power amplifier

Thương hiệu: Audio Valve | Power Amplifier

Liên hệ

::   Specifications   ::
Power consumption: min. 150VA - max. 900VA
Output: 300 Watt sin, 350 watt – RMS
Damping: 8
Tubes: 1 * 12AX7, 2 * 12 AU7, 6 * KT 120
Bandwidth: 15hz – 85khz
S/N ratio: -69 dbm
Gain: 28 db
real full symetricial XLR and RCA inputs jackets
Input resistance: 47k
Speaker terminals: 4 + 8 ohm
Weight: 30 kg
Size: 42 x 40 x 20 cm (WxDxH)

Để xem thêm hình ảnh các phòng nghe của dân chơi hi-end trên toàn thế giới với thiết bị Audio Valve, click vào MinhSanhVinh.com