AudioValve Baldur 300 power amplifier

Thương hiệu: Audio Valve | Power Amplifier

Liên hệ

Techn. - specs:
· Power consumption: 500 VA nominal, - ( by max. output - 1500 VA )
· Max output: 300 watt-RMS
· Nominal output: 240 watt sinus - 1% distortion at 8 ohm load.
· Damping: 25
· Bandwide: 10 hz - 60 khz 
· S/n ratio: - 84 dbm
· Gain 30 db
· Distortion: 10w - 0,15%; 50w - 0,22%; 100w - 0,3%; 200w - 1%
· XLR and RCA input (fake XLR)
· Input resistance: 47k
· 4 and 8 ohm speaker terminals
· Weight: 55 kg
· Size: 49 * 52 * 43 cm (w*d*h)
 

Để xem thêm hình ảnh các phòng nghe của dân chơi hi-end trên toàn thế giới với thiết bị Audio Valve, click vào MinhSanhVinh.com