AIA-Ascendo High End Home Theatre

LỢI ÍCH TIÊN TIẾN CỦA HỆ THỐNG TRÊN NỀN AIA AVB

Mr Minh 07/07/2017

LỢI ÍCH TIÊN TIẾN CỦA HỆ THỐNG TRÊN NỀN AIA AVB Bảo trì , chăm sóc từ xa cho từng loa một . Hiệu quả suất = tiêu phí năng lượng thấp , truy suất từ xa = chi phí dich vụ thấp , khả năng nâng ...

GIAO THỨC TRUYỀN DẪN NỘI DUNG SỐ DTCP

Mr Minh 07/07/2017

FIREWARE (IEEE1394 ) AND DIGITAL TRANSMISSION CONTENT PROTECTION (DTCP ) . Để đáp ứng thách thức của việc tạo ra môt giao diện số có thể truyền dẫn dữ liệu âm thanh đa kênh phân giải cao , đồng...

Các giải thưởng và đánh giá uy tín của các tổ chức độc lập về hệ thống AIA ASCENDO

Mr Minh 06/07/2017

Một số Awards uy tín - danh giá mà AIA ASCENDO đã dành được tại thị trường Châu Âu: *** 20/11/2016: Sản phẩm được review đánh giá tại Ansbach bởi hội đồng AUDIOVISION : Cinema Deluxe AIA Pr...

8 yếu tố đột phá của hệ thống rạp phim tại gia AIA ASCENDO

Mr Minh 06/07/2017

Hệ thống âm thanh 3 chiều Thực Sự Tận hưởng trong hệ thống âm thanh 3 chiều chân thực và đáng kinh ngạc nhất từ các công nghệ Dolby Atmos, Auro-3D hoặc DTS:X (đây là sự kết hợp và ...