Advance Acoustic X-Preamp: Pre có giải mã

Thương hiệu: |

24.900.000₫

Thông số kỹ thuật:


Tần số đáp ứng: 20 Hz - 150 kHz (+ 1 / -3dB)
Méo THD: <0,05%
mức độ đầu vào cho 1 V ở đầu ra: 250 mV RMS
Kênh tách ≥ 80 dB
Tỷ lệ tín hiệu / nhiễu> 105 dB
Trở kháng đầu vào: 14 kΩ (Unbalanced)
Trở kháng đầu vào: 38 kΩ (Balanced)
Đầu ra trở kháng: 10 kΩ
Chuyển đổi: Burr Brown PCM 1796: 16-24 bit (44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz et 192kHz)
Chuyển đổi USB B Asynchrone X-MOS: 24 bit x 192 kHz
AC đầu vào: 115 V / 230 V (đóng mở mạch và tự động hóa)
tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ: 0,5 W
toroidal biến áp
Kích thước: H.10,8 cm x W.43 cm x D.35,5 cm
Trọng lượng tịnh: 5,6 kg